DUURZAAM SCHILDERWERK

ZULLEN WE DE WERELD MOOIER MAKEN?

Afhankelijk van het gebouw en haar functie zoeken wij, samen met onze opdrachtgevers, naar duurzame oplossingen die rekening houden met een optimale mix van leefcomfort, beheer, gebruik en esthetische eisen van gebouwen en ruimtes.

Bij het bepalen van duurzame oplossingen voor het afwerken van gebouwen en ruimtes maakt LOKAT 3.0 gebruik van haar jarenlange ervaring in het realiseren van grootschalige projecten. Daarnaast volgen wij onder meer de beoordelingsmethodiek van BREEAM-NL.

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van zowel nieuwe als bestaande gebouwen te bepalen (zie www.breeam.nl voor meer informatie).

Zo wordt bij bestaande gebouwen onder meer gekeken naar het effect van duurzame oplossingen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Hoofddoel daarbij is het terugdringen van energieverbruik en het verlengen van de levensduur van het gebouw.

BREEAM SCHILDERS

Ook in de afwerking zijn goede oplossingen voorhanden om de duurzaamheid van gebouwen te bevorderen. Zo worden al onze projecten onder meer beoordeeld op de volgende aspecten:

Is de gekozen afwerking functioneel:

 • Hoe wordt het gebouw gebruikt (een school stelt andere eisen aan de afwerking dan een kantooromgeving)?
 • Welk afwerkingsniveau wordt verwacht en welke esthetische eisen zijn er gesteld?

Is rekening gehouden met beheer en onderhoud van de gekozen afwerking en over welke periode wordt dit beoordeeld?

Toepassing milieuvriendelijke producten :

 • Alle door ons toe te passen coatings (muurverven, transparante lak en dekverven) zijn watergedragen systemen en zijn BREEAM-getoetst op (lage) uitstoot van Vluchtig Organische Stoffen (= oplosmiddelen in de verf).
 • Verfrestanten worden door ons zo veel mogelijk hergebruikt:
  – Als grondlaag op andere projecten; of
  – Geschonken aan maatschappelijk instellingen (via St. De Waaier voor maatschappelijk
  betrokken ondernemen)
 • Verfafval van onze watergedragen verfsystemen (verfspoelwater, kwasten en rollers) worden door ons, op locatie of in de werkplaats, verwerkt via de VecReinig spoelinstallatie zodat er geen water bezwaarlijke stoffen in het riool belanden.
DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL

LOKAT 3.0 is participant van de Dutch Green Building Council en is ‘BREEAM-NL In-Use expert’.

Heeft u specifieke vragen of wilt u weten welke oplossingen voor uw specifieke situatie het meeste geschikt zijn? Bel gerust met 0226 – 756 227 en vraag naar Edwin Breed.

Breeam NL, Recognition expert in-use